Steun voor persoonlijk scholingspotje
Het CNV is er 'heilig van overtuigd' dat werknemers die zelf hun scholingstraject kunnen bepalen het sterkst staan in de alsmaar veranderende arbeidsmarkt. Dat zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen. Zo pleit de bond - al jarenlang met regelmaat - voor het persoonlijk scholingspotje. Dat hierop inmiddels soms lacherig wordt gereageerd, doet volgens Limmen niets af aan het belang ervan. En het aanhoudende pleidooi lijkt inmiddels niet zonder politiek resultaat. Lees Meer »
Zorgwerkers willen 'roeping' weer ervaren
Christelijke zorgwerkers ervaren werkdruk en stress als ongekend hoog. Ze snakken naar een rustiger werkomgeving en een management dat weet wat er leeft op de werkvloer. Opvallend is ook dat ze behoefte hebben aan opleiding en scholing om te vernieuwen en te ontwikkelen. Lees Meer »
Nog veel zwangerschapsdiscriminatie
Zwangerschapsdiscriminatie moet verder worden teruggedrongen. Het gebeurt nog te vaak dat een tijdelijk contract van een zwangere niet wordt verlengd. Het kabinet wil samen met maatschappelijke organisaties gerichter toezicht door het team Arbeidsinspectie van de Inspectie SWZ. Lees Meer »
Groei werkgelegenheid, maar ook meer uitsluiting
Ondanks de groei van de Nederlandse economie neemt de werkgelegenheid niet genoeg toe om iedereen die kan of wil werken een betaalde baan te bieden. Dat staat in de Arbeidsmarktanalyse 2017 die UWV vandaag heeft gepubliceerd. Het rapport beschrijft de belangrijkste uitdagingen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Lees Meer »
Wednesday 29 March 2017
Veranderingen omdenken vanuit de Bijbel
The times they are a changin’. Over dit vergezicht van Dylan kan geen misverstand bestaan. De tijden veranderen sneller dan ooit. Traditionele machtsblokken verkruimelen in een week en op een zwarte dag stokt de beurs. Wie in deze mondiale ontwikkeling aan het kortste eind trekt, kan morgen zijn hand ophouden. Lees Meer »
Friday 24 March 2017
'Vakbond moet durven loslaten'
Cao’s komen steeds moeizamer tot stand. Het lijkt erop dat de onderhandelingsjas te klein is geworden. Is co-creatie het toverwoord voor de toekomst? Lees Meer »
Wednesday 22 March 2017
Beleef De Wittenberg in één avond!
Ontdek wie jij bent als volgeling van Jezus! Je staat als christen midden in de maatschappij van vandaag. Hoe ben jij van betekenis in deze wereld? De opleiding Discipelschap in 80 Dagen is een kort traject van 3 maanden met aansluitend de mogelijkheid voor een stageperiode. Lees Meer »
Friday 17 March 2017
Een assessment! Wat nu?
Assessments komen steeds vaker voor in het bedrijfsleven. Bedrijven hebben bij het zoeken naar personeel soms behoefte aan méér dan een sollicitatiegesprek. Vooral als er een keuze moet worden gemaakt tussen meerdere kandidaten. Uit onderzoek van Kent University blijkt dat een assessment de meest betrouwbare manier is om sollicitanten te toetsen. Lees Meer »
'Verbod tariefafspraken zzp'ers brengt markt uit balans'
De Autoriteit Consument en Markt verbiedt tariefafspraken voor zzp'ers. Volgens Maurice Limmen leidt dit verbod ertoe dat het evenwicht op de arbeidsmarkt nog verder uit balans raakt. Lees Meer »
Wednesday 8 March 2017
Bidden voor eerlijk meedoen
Het CGMV besteed vandaag aandacht aan Biddag voor Gewas en Arbeid. - Matteüs 20 vers 1-16 zet ons aan om te bidden voor een arbeidsmarkt van ‘meedoen zonder grenzen’. Om onder andere de ongelijkheid tussen werknemers met een vast en een flexibel contract te verminderen. Eerlijk en rechtvaardig. Lees Meer »