OutplacementNiet zo prettig, maar soms onvermijdelijk: van start moeten gaan met een outplacementtraject. Bij outplacement is de conclusie van werkgever en medewerker dat het nodig is om het dienstverband te beëindigen. Meestal is een reorganisatie of een conflict hiervan de oorzaak. Dergelijke situaties zijn vaak ingewikkeld en daarom kan het wenselijk zijn om een onafhankelijk bureau in te schakelen dat de outplacement kan verzorgen.

Jobfish-partner Perspectief is naast arbo-dienstverlening gespecialiseerd in loopbaanbegeleiding en outplacement-trajecten. Hieronder lees je iets over de visie en werkwijze van Perspectief met betrekking op outplacement:

Het beoogde resultaat van outplacement is het duurzaam herplaatsen van een medewerker. Het traject bestaat uit het loslaten van het verleden en de blik op de toekomst richten. Daarbij wordt inzicht gegeven in de persoonlijke kwaliteiten en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden.

Outplacement-specialisten van Perspectief...

Laten het outplacementtraject op een prettige manier verlopen;
Helpen een medewerker bij het vinden van een nieuwe baan;
Zorgen dat werkgever en werknemer op een goede manier afscheid kunnen nemen.

Wij bieden persoonlijke en individuele ondersteuning bij de zoektocht naar werk. Het traject is hierbij afgestemd op ieders specifieke situatie en mogelijkheden.

Het doel van een traject is altijd een betaalde baan voor de medewerker. Wij benutten dan ook graag elke mogelijkheid om actief aan de slag te gaan. Bij twijfel kunnen wij ook eerst een proefplaatsing of stageplaats voor de medewerker regelen. Het gaat erom zo snel als mogelijk weer te starten met werken.

Elk traject bij Perspectief is weer anders, maar over het algemeen kan een deelnemer de volgende stappen verwachten:
- Persoonlijke start
- Intakegesprek + opstellen van trajectplan (concreet met stappenplan)
- Loopbaanoriëntatie
- Aanscherpen van zoekprofiel 'wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik'?
- Beroepskeuzeoriëntatie met inzet van diverse testinstrumenten
- In kaart brengen en benoemen van slagingskansen op ander werk
- Begeleiding en bemiddeling
- Versterken en trainen van sollicitatievaardigheden
- Persoonlijke ondersteuning en begeleiding in sollicitatieprocedures
- Actieve bemiddeling met gebruik van onze uitgebreide netwerken
- Aanbieden van actuele en kansrijke vacatures door onze jobhunters
- Plaatsing en nazorg
- Zorgvuldige 'na'-begeleiding 
- Regelmatig contact
- Een eindgesprek met gericht advies voor uw toekomst

Aanvullende instrumenten
In overleg is ook de inzet van andere instrumenten mogelijk. Denk hierbij aan:

  • Korte (beroepsgerichte) scholing
  • Uitgebreid loopbaanonderzoek gericht op uw persoonlijkheid, motivatie en capaciteiten
  • Deskundigheid en kwaliteit

Voor meer informatie: bel of mail Perspectief, bel 0341-438700 of mail info@perspectief.eu.