Diensten door partners

Jobfish werkt nauw samen met een vijftal partners: CHE, Perspectief, OM, De Hoop en CGMV. Al deze partners sluiten vanuit hun eigen invalshoek heel goed aan bij centrale Jobfish-thema: christen en carrière. Voor u als ondernemer of werkgever hebben onze partners interessante diensten in de aanbieding:

CHE
Onderwijs voor professionals

Perspectief
Arbodienstverlening en loopbaanontwikkeling

OM
Investeren in zendeling-ondernemers

De Hoop
Werkervaringsplaatsen aanbieden

CGMV
Rechtsbijstand en zakelijk netwerk