Basisarts 18-20 uur per week

Organisatie: De Hoop GGZ Salaris: -
Plaats: Dordrecht Opleidingsniveau: -
Uren per week: - Werkvorm: -
Plaatsingsdatum: 10/04/2018 Reageren voor: -

De teams

Team 1 richt zicht op BGGZ zorg en kortdurende SGGZ (groeps)behandeling van cliënten met onder andere  angst- en stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek.

Team 2 richt zich voornamelijk op cliënten met verslavingsproblematiek en comorbide persoonlijkheidsproblematiek, ADHD en trauma.

Team 3 is in ontwikkeling naar een outreachtend team voor cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, al dan niet met comorbide verslavingsproblemen.

 

De functie

Binnen de multidisciplinaire teams heb je de medisch verantwoordelijkheid voor de behandeling voor cliënten met somatische en/of psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. De volgende taken behoren tot het pakket van de basisarts:

- Somatische screening en basishuisartsgeneeskundige zorg

- Ondersteuning van de psychiater en verpleegkundig specialist bij medische vragen en behandeling

- Je participeert in het multidisciplinaire overleg en geeft hierin inhoudelijk aansturing aan collega's

- Je draagt op praktische, coachende en stimulerende wijze medische inzichten over binnen de teams

- Je geeft mede invulling aan de verdere professionalisering van de zorg en levert een bijdrage aan het behandelklimaat binnen de teams.

- Vanuit je professionele verantwoordelijkheid signaleer, initieer en schep je voorwaarden voor verbeteringen en innovatie in de zorgverlening.

 Indien bekend met verslavingsproblematiek:

- Begeleiding van ambulante detoxificatie en indicatiestelling voor klinische detoxificatie

- Onderzoek naar en beoordeling van de somatische en psychische gevolgen van middelengebruik, - afhankelijkheid en verslavingsgedrag 

 

Het profiel

- Een christelijke identiteit

- Een persoonlijke verbondenheid met de missie en visie van De Hoop ggz

- BIG-registratie

- Positieve verklaring omtrent gedrag (VOG)

- Bij voorkeur ervaring met behandeling van verslavings- en psychiatrische problematiek

 

Interesse?

Meer informatie over deze functie is verkrijgbaar bij Aart Huisman, BBV polikliniek VWZ Dordrecht (mail:  a.huisman@dehoop.org) of Andrew Eijgenraam, manager polikliniek Zuid-Holland (mail: a.eijgenraam@dehoop.org )


Solliciteer

Reacties