Theoloog

Organisatie: Ekklesia Amsterdam Salaris: tussen € 3.000 en € 3.900 bruto per maand bij een voltijds dienstverband
Plaats: Amsterdam Opleidingsniveau: HBO
Uren per week: 24-24 Werkvorm: Betaald
Plaatsingsdatum: 18/01/2018 Reageren voor: 15/02/2018
Theoloog
voor Ekklesia Amsterdam

Vereniging Ekklesia Amsterdam
Ekklesia Amsterdam is sinds 1970 een vrijplaats waar in liturgie vorm wordt gegeven aan geloven en levensbeschouwing. Wij lezen de bijbel, onze eerste inspiratiebron, als een boek van bevrijding uit alle mogelijke systemen van onderdrukking, slavernij en verslaving. Sociale rechtvaardigheid, liefde en bevrijding staan centraal. Wij proberen te leren van de ‘oude woorden’ en van wat mensen vóór ons, met vallen en opstaan, hebben voorgeleefd. In onze hoop op een betere wereld zijn wij kritisch op zoek naar antwoorden op actuele maatschappelijke en politieke vragen. Daarbij halen wij onze inspiratie ook uit andere literaire bronnen. De teksten en liederen van Huub Oosterhuis spelen een vooraanstaande rol in onze wekelijkse diensten, die in de Rode Hoed plaatsvinden. Muziek en samenzang, daartoe aangevuurd door professionele musici en een ervaren koor, vormen een substantieel bestanddeel van de diensten. Naast prediking en schriftuitleg wordt wekelijks de dienst van de tafel gevierd als ritueel van solidariteit. Vereniging Ekklesia Amsterdam is een plek waar mensen elkaar daadwerkelijk ontmoeten en zich met elkaar verbonden weten. Het liturgisch team bestaat momenteel uit drie leden, te weten Huub Oosterhuis, Alex van Heusden en Kees Kok.

Stichting Ekklesia Leerhuis Amsterdam
Vrijplaats Ekklesia Amsterdam krijgt ook vorm in een aparte stichting Ekklesia Leerhuis waar het bevorderen van de studie van de bijbel en het ‘Grote Verhaal’ van de Joodse en ‘messiaanse’ tradities centraal staan. Ook houdt Leerhuis zich bezig met studie naar vernieuwing van vorm en inhoud van de liturgie. De stichting geeft vorm aan haar doelstelling door regelmatig leerhuisbijeenkomsten te organiseren, door het ontwikkelen van nieuwe literaire en muzikale vormen en deze op diverse wijzen uit te dragen (leerhuizen, lieddagen, publicaties, inzet van diverse media).

Wij zoeken twee nieuwe mensen
Wij zoeken per direct twee nieuwe leden voor ons liturgisch team. Mensen die met ons het ‘Grote Verhaal’ kunnen en willen delen en een inspirerende bijdrage kunnen leveren aan koers en ontwikkeling van Ekklesia Amsterdam (Vereniging en Leerhuis).

Functieprofiel 1
Bij dit profiel ligt het accent op pastorale kwaliteiten. Wij verwelkomen graag een geïnspireerd mens die liefdevolle aandacht kan geven aan de leden van de Vereniging Ekklesia Amsterdam en aan andere bezoekers van de diensten. Iemand die regelmatig voorgaat en preekt in de wekelijkse diensten en bij andere gelegenheden, als doop, relatievieringen en afscheid. En die daarnaast, onder meer, meedenkt over het betrekken van kinderen en jongeren bij Ekklesia Amsterdam, het toerusten van vrijwilligers en mogelijkheden vertaalt naar nieuwe (leerhuis)activiteiten. Het onderhouden van externe contacten (kerkelijk, maatschappelijk en interreligieus) maakt ook deel uit van het takenpakket.

Functieprofiel 2
Bij dit profiel ligt het accent op studie en op ontwikkeling en uitvoering van projecten van Leerhuis. Wij verwelkomen graag iemand die programma’s kan maken die passen bij de doelstelling en inhoud van Ekklesia Leerhuis en die tevens bijdragen levert aan de wekelijkse diensten van Ekklesia Amsterdam. Dit houdt in dat hij/ zij, samen met de collega’s van Ekklesia Leerhuis, werkt aan de inhoudelijke ontwikkeling en de vormgeving Leerhuis, programma’s maakt in het domein religie en rechtvaardigheid binnen een samenhangende jaarprogrammering. Ook bij dit profiel maakt het onderhouden van externe contacten deel uit van de taken.

Opleiding, ervaring, competenties
De personen die wij zoeken hebben hun opleiding theologie of religiewetenschappen afgerond. Mensen met vergelijkbare opleiding en ervaring worden ook uitgenodigd te solliciteren. Wij vinden het van belang dat onze nieuwe mensen beschikken over beleidsmatige, organisatorische, communicatieve en sociale vaardigheden. En dat ze initiatiefrijk, ondernemend, stressbestendig en flexibel zijn. Dat het teamspelers zijn maar ook, vanuit hun eigen achtergrond en persoonlijkheid, waarde kunt toevoegen aan het liturgisch team en de leerhuisactiviteiten.

Het spreekt vanzelf dat het gedachtegoed van Ekklesia Amsterdam wordt omarmd. Er wordt, minimaal twee keer per maand, aanwezigheid in de diensten gevraagd (seizoen: half september-half juni). Voor functie 1 is bovendien ervaring in het pastoraat onontbeerlijk, evenals het vermogen om mensen (zowel professionals als vrijwilligers) met elkaar te verbinden. Voor functie 2 strekt ervaring in het programmeren, vormgeven en inhoudelijk bijdragen aan programma’s, binnen een jaarprogrammering, tot aanbeveling.

Wat wij bieden
De aanstelling voor beide functies zal zijn voor 24 uur per week, voor de duur van een jaar met reëel uitzicht op verlenging. Salariëring zal plaatsvinden op basis van ervaring en ligt, voor beide functies tussen € 3.000 en € 3.900 bruto per maand bij een voltijds dienstverband. Er is budget voor nascholing beschikbaar. Werktijden en vakanties, ter afstemming met de collega’s. De mensen die wij zoeken gaan een belangrijke rol vervullen voor de vereniging van ruim 600 leden, waarvan er circa 150-200 de zondagse diensten bijwonen. Er zijn diverse groepen actief binnen Ekklesia Amsterdam. Voorbeelden: bezoekgroep, ouderengroep, jonge ouders-groep, alsmede een film- en een wandelgroep. Er is een betrokken Algemene Ledenvergadering, die minimaal twee keer per jaar bijeenkomt.

Het liturgisch team bestaat uit deskundige en goed ingevoerde collega’s, die zowel binnen Ekklesia Amsterdam, als landelijk en internationaal hun sporen verdiend hebben. Daarnaast is sprake van een muzikale omgeving die door velen als zeer inspirerend wordt ervaren. Ekklesia Amsterdam heeft een ervaren, actief bestuur dat, gesteund door de leden van de vereniging, samen met het liturgisch team onderzoek doet naar nieuwe wegen en het tot zijn taak rekent om de randvoorwaarden hiervoor te scheppen.

Het kantoor van de Vereniging Ekklesia Amsterdam en de Stichting Ekklesia Leerhuis Amsterdam is gevestigd in de Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam.

Procedure en informatie
Nadere informatie is te vinden op de website www.ekklesia-amsterdam.nl en nadere inlichtingen kun je, desgewenst, inwinnen bij Hans Werner, voorzitter van vereniging en stichting, 06-20185170.

Wij zien sollicitaties, voorzien van cv, motivatie en referenties, graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 februari 2018, tegemoet. Gaarne de sollicitatie richten aan de secretaris van vereniging en stichting, de heer Hans Bart via ekklesia@denieuweliefde.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer

Reacties