Directeur

Organisatie: HGJB Salaris: zie tekst
Plaats: Utrecht Opleidingsniveau: HBO
Uren per week: 30 Werkvorm: Betaald
Plaatsingsdatum: 13/11/2017 Reageren voor: 29/11/2017

Naar wie zijn wij op zoek?

Wij zijn op zoek naar een inspirerende en gedreven directeur, voor 0,8 fte. Je leeft vanuit je relatie met de Heere Jezus Christus en bent christen in woord en in daad. Je weet je nauw verbonden met het gereformeerd belijden en bent een betrokken lid van een hervormd gereformeerde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Wat wordt er verwacht?

De directeur legt verantwoording af aan het  bestuur over de door hem uitgevoerde werkzaamheden. De nieuwe directeur treft een enthousiast team aan dat hard werkt om jongeren en gemeenten te ondersteunen/toe te rusten. In hoofdzaak ben je belast met de volgende taken:

 • het  verrichten  van  (beleids)voorbereidende  werkzaamheden  ten  behoeve  van  het bestuur en de te houden vergaderingen
 • het  uitvoeren  van  het  door  het  bestuur  vastgestelde  beleid  zoals  vastgesteld  in werkplan en begroting
 • het aansturen van de arbeidsorganisatie in een context waarbij de teams zelfstandig en professioneel opereren
 • geeft uitvoering aan het integraal personeelsbeleid
 • het verzorgen van externe contacten en de representatie van de HGJB, hieronder verstaan we onder meer proactief verbinding maken met samenwerkingspartners, jongeren, gemeenten en bedrijven.

Gewenste vaardigheden

De directeur heeft hart voor jongeren, beschikt over kennis van en heeft ervaring met jeugdwerk en innovatie van leermethodes. Een theologische achtergrond is daarbij een pré.

De directeur realiseert in dialoog met medewerkers optimale condities voor leren en onderwijzen vanuit kennis van de onderlinge samenhang van organisatiekenmerken. De directeur hanteert strategieën die gericht zijn op het stimuleren en organiseren van samenwerking en professionele ontwikkeling van de medewerkers binnen de organisatie om de doelen van de HGJB te kunnen realiseren.

De  directeur lost problemen creatief op via diepgaande analyses van adequaat verzamelde informatie.

Hij of zij is in staat om verbanden te leggen met maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen en alle factoren die een rol spelen bij het (laten) ontwikkelen van materiaal.

Samenvatting

Wij zoeken een  directeur die:

 • aantoonbare leidinggevende ervaring heeft;
 • een heldere visie heeft op toerusting van jongeren die past bij de missie en visie van de HGJB;
 • in staat is om integraal verantwoordelijkheid te dragen;
 • verbindend is en teams en collega’s ruimte geeft om zich te kunnen ontplooien, maar ook verbindend is naar buiten;
 • in staat is om veranderingsprocessen te begeleiden;
 • goed op de hoogte is van actuele thema's en ontwikkelingen in de theologie en de kerk;
 • bekwaam is in het planmatig en systematisch organiseren en managen;
 • coachend leiding kan geven en geeft aan teamprocessen en professionalisering;
 • in staat is om een netwerk te onderhouden/ op te zetten;
 • beschikt over onderhandelingsvaardigheid;
 • wil blijven leren, leren. 

Aanstelling

 • Aanstelling als directeur voor 0,8 fte voor onbepaalde tijd (na een tijdelijke aanstelling van één jaar waarin een beoordelingsprocedure is opgenomen);
 • functie directie schaal 12 (cao-Welzijn)  met een brutosalaris van maximaal € 5247,- bij een fulltime dienstverband;
 • de directeur legt verantwoording af aan het bestuur over vooraf vastgelegde resultaatgebieden;
 • de directeur is integraal verantwoordelijk.

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer  ds. J.A.C. Olie, e-mailadres: jacolie@filternet.nl of 038-3856620 of de heer T. Staal, e-mailadres: timostaal@hetnet.nl.

U kunt uw sollicitatie voorzien van motivatiebrief en cv vóór 6 september 15:00 uur a.s. mailen naar familietadema@ziggo.nl onder vermelding van “vacature directeur HGJB”. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op D.V. 12 en 19 september a.s.


Solliciteer

Reacties