Medewerker afdeling Studentzaken - studievolgteam (m/v)

Organisatie: CHE Salaris: -
Plaats: Ede Opleidingsniveau: -
Uren per week: - Werkvorm: Betaald
Plaatsingsdatum: 17/07/2017 Reageren voor: 21/08/2017

~~De opleidingen van de CHE worden ondersteund door de dienst Service & Expertise. De afdeling Studentzaken van de dienst zorgt voor een correcte verwerking van student- en studiegegevens vanaf de aanmelding van de student tot en met de afstudeerfase. Daarnaast verstrekt ze inlichtingen aan studenten en docenten. Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar een collega.

Medewerker afdeling Studentzaken – studievolgteam(m/v)
Betrekkingsomvang: 0,5 FTE (20 uur)
Ingangsdatum: z.s.m.


Functie en werkzaamheden
• Je verwerkt student- en studiemutaties in het studentregistratie- en/of in het studievolgsysteem.
• Je richt curricula in binnen het studievolgsysteem en koppelt de student aan het juiste programma. Studentgebonden afspraken verwerk je daarin. Je hebt  vanuit jouw expertise een adviserende rol richting opleiding en examencommissie.
• Je ondersteunt docenten, examencommissies en andere collega’s binnen de domeinen bij vragen over bijvoorbeeld cijferinvoer en studievoortgang.
• Je beantwoordt vragen van (aankomend) studenten, zorgt voor correcte correspondentie en bent waakzaam op de informatievoorziening vanuit de CHE naar (aankomend) studenten.
• Je bereidt, samen met de opleiding, diplomeringen voor.

Profiel van de medewerker
Je hebt bij voorkeur relevante ervaring binnen de CHE of binnen het onderwijs. Je houdt ervan om, binnen vaste kaders, te werken met een planning en deadlines en bent in staat het overzicht te houden in de diversiteit van werkzaamheden. Je kunt hoofd- en bijzaken scheiden en ziet samenhang in de activiteiten en processen. Daarin kun je interne gesprekspartners meenemen, denk daarbij bijvoorbeeld aan studenten, docenten en examencommissies. Je bent aantoonbaar digitaal vaardig en weet je weg  snel te vinden in meerdere systemen. Je werkt graag zelfstandig maar ook in teamverband. Zowel binnen de afdeling als afdeling overstijgend. Je bent  creatief en  kritisch in het gebruik van systemen en denkt graag mee in mogelijkheden om processen te verbeteren.

Profiel van de CHE

Christelijke identiteit
We geloven dat God op een liefdevolle manier betrokken is op ons leven en op de samenleving. Door Jezus Christus is er verzoening en hoop voor de wereld en wij mogen met Hem meewerken om dit in ons leven en werken tot uiting te brengen.
Wij doen dit door als hogeschool professionals op te leiden die de samenleving dienen als betrokken vakmensen en die hun overtuiging weten te verbinden met hun professioneel handelen.
Als medewerkers proberen we ‘levende gidsen en voorbeelden’ voor studenten en collega’s te zijn, ieder met zijn of haar eigen verhaal en achtergrond.
We verwachten dan ook dat je als nieuwe medewerker van harte bereid bent om binnen een protestants-christelijke werkgemeenschap je plek in te nemen en mede verantwoordelijkheid te dragen voor die gemeenschap. We verwachten dat je, vanuit de visie dat de Bijbel het woord van God is, een bijdrage wilt leveren aan de missie van de CHE.

Arbeidsvoorwaarden
De CHE biedt een salaris conform de Cao-hbo en heeft daarnaast gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie en Sollicitatie
Meer informatie over de inhoud van deze functie is te verkrijgen bij Sophia Boom, teamleider Bureau Studentzaken (asmboom@che.nl). 
Voor vragen met betrekking tot de procedure kan contact opgenomen worden met Annette Mombarg (p&O@che.nl). I.v.m. de zomervakantie kan het langer duren voordat de mail beantwoord wordt.

Uw sollicitatie kunt u tot en maandag 21 augustus 2017 per e-mail versturen naar p&O@che.nl t.a.v. mevrouw. C. Maatjes o.v.v. BS/17/02.
De gesprekken voor deze vacature staan gepland donderdagmiddag 24 augustus 2017.


Reacties