Coördinator Stichting ECHO

Organisatie: Stichting Echo Salaris: -
Plaats: Harderwijk Opleidingsniveau: HBO
Uren per week: 16-24 Werkvorm: Giften
Plaatsingsdatum: 20/04/2017 Reageren voor: 15/05/2017

Stichting Echo 

Echo is de afkorting van Evangelisch Centrum voor Hulp en Ondersteuning en is in 1982 gesticht door Jan van der Vegt. Het doel van de stichting is het ondersteunen van kerken en gemeenten in de regio op het gebied van toerusting en evangelisatie. Er zijn altijd ‘witte vlekken’, zaken waar kerken niet aan toe komen. Daarin wil Echo een aanzet geven. Denk aan cursussen, trainingen, evangelisatieprojecten of het bereiken van specifieke doelgroepen.  De drie pijlers van Echo zijn: Uitreiken, Toerusten en Ondersteunen. 

Stichting Echo is niet gebonden aan één kerkelijke denominatie. Zij wil de onderlinge verbondenheid van kerken en christenen graag bevorderen. We zitten nu in een fase van veel meer openheid en samenwerking tussen kerken en gemeenten in Harderwijk. Echo heeft een eigen gebouw ter beschikking met kantoren, keuken, ruimten die verhuurd worden en een beheerderswoning. Het uitgangspunt van het werk is te vinden in 2 Timotheüs 2 vers 2: “Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen”. 

Meer informatie vind je op www.stichtingecho.nl  

Ontstaan van de vacature en werkzaamheden

De oprichter van Stichting Echo, Jan van der Vegt, zal vanwege zijn leeftijd (70) zijn werk als coördinator en vicevoorzitter geleidelijk afbouwen en overdragen. Jan houdt zich vooral bezig met Evangelisatie, woonwagenwerk, gemeenteopbouw, Alpha cursus, overleg Evangelisatie commissies, externe contacten, gebedswerk en onderhoud/verhuur Echocentrum etc. 

Herken je je in dit profiel? 

Als bestuur van Stichting Echo zijn we op zoek naar een belijdend en meelevend christen die de taak van Jan van der Vegt binnen een periode van plm. een jaar gaat overnemen.  

We denken dat de volgende kwaliteiten belangrijk zijn voor deze verantwoordelijke taak: inspireren, doorzetten, visie voor samenbinden en pionieren, bouwen aan relaties, enthousiasmeren en aanjagen. Belangrijk hierbij is een goed overleg en goede samenwerking met de overige medewerkers (ca. 6) en vrijwilligers.

Het is niet de bedoeling dat je alles zelf doet, maar dat je de goede mensen vindt en aanstuurt.  Bij voorkeur beschik je over een HBO diploma theologie en heb je aantoonbare ervaring met interkerkelijke samenwerking. 

De zakelijke kant 

Stichting Echo en de medewerkers krijgen hun inkomsten van kerken, vergoedingen voor activiteiten en een vriendenkring. Verscheidene medewerkers hebben (soms tijdelijk) een parttime baan naast het Echowerk.  

Meer informatie

Voor méér informatie kun je contact opnemen met Jan van der Vegt (0341 - 419 207), Lennart van der Vegt (coördinator Youth United, 0341- 434 248)  en met de voorzitter van het bestuur David  de Keijzer, (06 – 10 19 87 16). Als je serieuze belangstelling hebt kun je contact opnemen voor een nadere kennismaking of een informatief gesprek.   

Procedure

We vragen je je sollicitatiebrief met motivatie, enkele referenties en C.V. te mailen naar de voorzitter van het bestuur: ddkeijzer@solcon.nl 

Uiterlijk 15 mei 2017 moet je sollicitatie bij hem binnen zijn. 

Een persoonlijkheidsvragenlijst zal deel uitmaken van de selectie procedure evenals het navragen van referenties en een aanbeveling van de voorganger van je huidige gemeente. 

Reacties