Voorganger

Organisatie: Parousia Zoetermeer Salaris: -
Plaats: Zoetermeer Opleidingsniveau: HBO
Uren per week: 32-40 Werkvorm: Betaald
Plaatsingsdatum: 13/04/2017 Reageren voor: 26/04/2017

De Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer zoekt een enthousiaste voorganger.

Deze geeft samen met de huidige voorganger geestelijk leiding en verkondigt het Woord. Gezien de grote groep jongeren in onze gemeente geeft hij/zij daarnaast extra aandacht aan de begeleiding en verdere ontwikkeling van het Jeugdwerk in samenwerking met de diaken Jeugdwerk.

Onze nieuwe voorganger heeft een persoonlijk geloofsleven door te leven vanuit een relatie met Jezus en is gedoopt door onderdompeling.

Hij/zij is bijbelgetrouw, is theologisch geschoold, (WO, HBO of gelijkwaardig), heeft een duidelijke roeping voor deze taak en onderschrijft de theologische uitgangspunten van onze gemeente en het ABC-kerkgenootschap.

Hij/zij heeft praktische ervaring met prediking in een gemeente.

Hij/zij is een teamspeler en dienend leiderschap is kenmerkend voor zijn/haar plaats in de gemeente.

Ook heeft hij/zij oog voor toekomstige ‘leiders’. Leiderschap / herderschap behoren tot zijn/haar geestelijke gaven.

Hij/zij is in staat om gemeentebezoekers in onze pluriforme gemeente met elkaar te verbinden.

Hij/zij is vaardig op het gebied van moderne communicatie, heeft organisatorische kwaliteiten en heeft niet in de laatste plaats gevoel voor humor. De gewenste leeftijd ligt globaal tussen de 35 en 45 jaar.

In verband met de werkzaamheden is het van belang dat onze nieuwe voorganger in Zoetermeer of directe omgeving woont of bereid is om hier te gaan wonen.
Tevens dient hij/zij bereid te zijn om lid te worden van onze gemeente.

Wat verwachten wij van deze voorganger?
- in samenwerking met de huidige voorganger invulling geven aan geestelijk herderschap in de gemeente;
- prediking van het Woord;
- geestelijk leiding geven aan het jeugdwerk in samenwerking met de diaken Jeugdwerk;
- affiniteit met de organisatorische aspecten binnen onze gemeente;
- enthousiasmeren van gemeentebezoekers voor de taken in onze gemeente;
- ambitie om verder te groeien als leider (op termijn de huidige voorganger opvolgen).

Profiel van de Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer
De Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer is sinds 1977 actief in Zoetermeer en is onderdeel van de ABC-gemeenten in Nederland. Iedere zondag bezoeken ongeveer 500 leden en (vaste) bezoekers onze samenkomsten in het gebouw De Uitkijk. Elke zondag verwelkomen wij veel kinderen waaraan een passend programma wordt aangeboden. Onze gemeente kent een hechte groep jeugdigen die actief zijn betrokken bij diverse activiteiten.

Het bestuurlijk leiderschap is in handen van het Leiderschapsteam. Voor het geestelijk en praktische leiderschap werkt de voorganger samen met het Leiderschapsteam.

Gods liefde is voor iedereen. Dat is de visie van Parousia Zoetermeer!
God heeft zijn Zoon Jezus Christus naar de wereld gezonden om voor ons te sterven. Door Hem ontvangen we vergeving voor onze zonden en zijn wij in de vrijheid gesteld. Het enige wat wij daarvoor moeten doen is dit geschenk in geloof aannemen (Joh.3:16).

Onze missie is om onze naaste over Gods liefde te vertellen. Deze prachtige boodschap geeft hoop voor de toekomst in een wereld die lijkt te worden beheerst door hebzucht, onrecht en geweld, verwarring en gebrokenheid.

Wij zien het als onze taak om Gods liefde in woord en daad bekend te maken en te bouwen aan zijn Koninkrijk, waarin liefde, vrede en recht het laatste woord zullen krijgen. En waarin onze Koning Jezus Christus voor eeuwig zal regeren. Door te werken aan liefdevolle relaties worden de contouren van dit Koninkrijk nu al zichtbaar.

De kernbegrippen van onze visie en missie zijn:
a) prediking van het evangelie
b) omzien naar de niet-gelovige mens
c) toerusting van gelovigen (gavengericht)
d) dienen in een wereld vol nood
e) God in alles eren

Wat kun je van ons verwachten?
Wij bieden je een uitdagende baan waarin je zelfstandig aan de slag kunt in samenwerking met dehuidige voorganger en een grote groep enthousiaste vrijwilligers onder supervisie van het Leiderschapsteam (raad van oudsten en diakenen). De aanstelling wordt gegeven voor een jaar met de intentie tot verlenging bij goed functioneren en is voor 32 – 40 uur per week. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring.

De procedure
Je kunt reageren tot en met 26 april 2017 per e-mail naar secretariaat.parousiazoetermeer@gmail.com. We ontvangen graag een motivatie en een CV. Een sollicitatiecommissie voert  de eerste gesprekken met geselecteerde kandidaten. Een mogelijk tweede gesprek vindt plaats met een afvaardiging vanuit het Leiderschapsteam en de sollicitatiecommissie.  Een assessment kan een onderdeel vormen van de sollicitatieprocedure. 

Voor een breder beeld over het reilen en zeilen van de bedieningen binnen Parousia kan het bestuursverslag over 2016 worden opgevraagd.
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met: De heer A. van Ruijven, 06-51408136 (tussen 19.00 en 21.00 uur)


Reacties