Wat is zending?Een eenvoudige definitie van zending zou kunnen zijn: het verspreiden van het christelijk geloof. Christenen ervaren zending als een opdracht. Een opdracht die Jezus Christus zijn volgelingen gaf:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. (Matteüs 28:18-19, NBV)