Rechten bij ontslagHet ontbinden van een arbeidsovereenkomst heeft tot doel dat de werknemer wordt ontslagen. Om die ontbinding te kunnen regelen dient aan wettelijke vereisten te worden voldaan. Er zijn slechts 4 ontslagredenen waarbij afhankelijk van het type ontslag wel of geen rechten worden toegekend aangaande een compensatie of de opzegtermijn. Wat zijn je rechten indien je te maken krijgt met ontslag en waar kun je nog op rekenen? 


Wettelijke ontslagredenen

Om een arbeidsovereenkomst te kunnen ontbinden dient aan de wet te worden voldaan. Daartoe zijn redenen vastgelegd waarom een contract via ontslag kan worden opgezegd, te weten: 
* het gaat niet goed met een onderneming. Er dient te worden gereorganiseerd met ontslagenen tot gevolg. Dit is ontslag wegens bedrijfseconomische redenen;
* omdat de werknemer veel schade heeft toegebracht aan de onderneming wordt deze per direct naar huis gestuurd. Er is sprake van ontslag op staande voet welke mondeling wordt aangezegd waarna de papieren bevestiging wordt nagestuurd;
* het is binnen het arbeidscontract afgesproken dat het voor een bepaalde termijn is aangegaan of tot een doelstelling is behaald. De overeenkomst kan van rechtswege worden ontbonden;
* de werknemer heeft elders ander werk gevonden waarbij met het aanzeggen van het ontslag rekening is gehouden met de wettelijke opzegtermijn. Oftewel de werkgever kan er slechts mee akkoord gaan. De wegen van beide partijen gaan scheiden met wederzijds goedvinden. 
De regering wil het ontslagrecht vereenvoudigen zodat werknemers gemakkelijk kunnen worden ontslagen. Laat je dus informeren door de advocaat voor ontslagrecht indien je werkgever jou wil ontslaan. 


Ontslag opzegtermijn

Beide partijen moeten bij het aangeven van het ontslag rekening houden met de wettelijke opzegtermijn. Het houdt in dat men niet van het ene op het andere moment kan vertrekken. Zegt de werknemer het ontslag aan dan moet er altijd met 1 maand opzegtermijn rekening worden gehouden. Vanuit de werkgever ligt dit echter anders. Voor iedere vijf gewerkte dienstjaren dient 1 maand opzegtermijn in acht genomen te worden met een maximum van 4 maand. Let wel dat de opzegtermijn start vanaf de 1e van de volgende maand. Is het ontslag halverwege de maand september aangezegd dan start de opzegtermijn vanaf 1 oktober. 


Compensatie bij ontslag

Krijg je ontslag omdat je baas niet meer van jouw diensten wenst gebruik te maken dan is er veelal sprake van een ontslagvergoeding. Het arbeidscontract wordt voortijdig afgebroken en dat valt onder contractbreuk. Om die schade enigszins te compenseren wordt een ontslagvergoeding gegeven. Dit wordt standaard bepaald met de volgende kantonrechtersformule:
A * B * C;a * C;b met daarin: 
* A = het aantal arbeidsjaren dat de werknemer in dienst is geweest;
* B = het bruto loon per maand. Veelal wordt hiervoor het gemiddelde over de laatste 12 maand genomen;
* C;a = correctie voor de leeftijd. Dit is 0,5 tot en met 35 jaar, 1,0 tot en met 45 jaar, 1,5 tot en met 55 jaar en 2,0 indien men ouder is;
* C;b = correctie aan wie het ontslag valt te wijten. Bij collectief ontslag is dit 1,0 echter kan worden aangepast indien er bijvoorbeeld een sociaal plan van toepassing is. 
Let wel dat de vergoeding met de tijd kan wijzigen omdat de overheid het ontslagrecht wil versoepelen. 


Juridische check verstandig

Veelal is het verstandig dat je het ontbindingsovereenkomst juridisch laat afchecken door een advocaat voor ontslagrecht. Dit is zeker van belang indien de werkgever van jou af wil. Bij ontslag op staande voet of wegens bedrijfseconomische redenen zal de werkgever aan de eigen belangen denken en die wijken af van jouw belangen. Oftewel je moet oppassen met wat je ondertekent. Klopt de opzegtermijn wel en heb je recht op ontslagvergoeding? Word je wegens bedrijfseconomische redenen ontslagen dan mag het concurrentiebeding niet zijn opgenomen. Je hebt specifieke kennis nodig om bij de concurrent aan de slag te kunnen gaan. Uiteraard mag het wel worden opgelegd indien je zelf ontslag neemt of door een dringende reden op straat komt te staan. Zorg er altijd voor dat het beëindigingscontract is gecontroleerd door een juridisch specialist.

© Geïnformeerd