ZwangerschapsverlofUitkeringsregeling bij zwangerschapsverlof
Word je zwanger dan zijn het uiteraard spannende weken voor je omdat alles verandert door de groei van de baby. Ook binnen je werk moet je rekening houden met het feit dat je zwanger bent. In aanloop naar de bevalling en tijdens het herstel daarna heb je recht op zwangerschapsverlof. Het betekent dat je niet hoeft te werken, echter je krijgt wel loon vanuit een uitkering. Hoe is je salaris geregeld gedurende de weken dat je met zwangerschapsverlof bent en vanaf welk moment kun je er werkelijk gebruik van maken?


Werken en zwanger zijn

Raak je zwanger als je werk hebt, dan heb je recht op een uitkering binnen de ziektewet. Hoe en wanneer je ervan gebruik gaat maken daar heb je enige beslisruimte in. Het is mede afhankelijk van hoe je in je vel zit, maar ook hoe de werkgever ermee omgaat. Het is van belang dat je bij een zwangerschap snel met de baas gaat praten zodat je mogelijk aangepast werk kunt gaan doen. Je moet minder zwaar werk doen en je mag iet in contact komen met gevaarlijke stoffen. Het heeft namelijk invloed op de gesteldheid en ontwikkeling van de ongeboren baby. Overleg met je werkgever zodat je gepast ander werk kunt krijgen, waarbij je eveneens aangeeft vanaf welke datum je met zwangerschapsverlof wenst te gaan.   


Inkomen uitkering via werkgever

Tijdens het verlof heb je als zwangere werknemer recht op 100% van het laatst verdiende loon. Het is wettelijk vastgelegd dat je inkomen niet minder mag worden. Geeft je baas anders aan dan is dat onjuist, aangezien de werkgever via een uitkering wordt gecompenseerd. Jouw salaris wordt netjes via de werkgever doorbetaald, zodat jij je geen zorgen hoeft te maken over het inkomen. De uitkering is van toepassing zowel voor als na de bevalling, zodat je ook tijdens de bevallingsherstelperiode over voldoende inkomen beschikt. 


Termijnen van het verlof

Zodra de bevallingsdatum bekend is, kun je met de werkgever bepalen wanneer je van het zwangerschapsverlof gebruik gaat maken. Standaard heb je 4 tot 6 weken voorafgaand hieraan de tijd om met verlof te gaan. Na de bevalling moet je minimaal 10 weken herstel in acht nemen. Zodoende kan in de meeste gevallen het lichaam compleet herstellen van de bevalling. Oftewel je hebt totaal recht op 16 weken verlof. Beval je later dan de uitgerekende dag dan schuiven de 10 herstelweken eveneens op. 


Aanvraag via werkgever

De uitkering bij het zwangerschapsverlof valt onder de WAZO. Deze compensatie kan worden aangevraagd bij het UWV door de werkgever. De feitelijke aanvraag moet 2 weken voordat je op zwangerschapsverlof gaat worden aangevraagd. Je werkgever moet dit verder regelen zodat jouw loon kan worden doorbetaald. Vanaf het afgesproken moment kun jij met verlof gaan en wordt jouw loon via de overheid vergoed. Zo weet je zeker dat je altijd salaris ontvangt. 


Complicaties na herstelperiode

Niet iedere bevalling gaat even vlekkeloos en dus kunnen er klachten ontstaan. Complicaties kunnen er aanleiding voor zijn dat je niet tijdig bent hersteld. Na het zwangerschapsverlof kun je in de ziektewet komen. Om voldoende te kunnen herstellen kun je na het zwangerschapsverlof tot een jaar de tijd nemen om voldoende te herstellen. Het betekent echter dat je nog steeds recht hebt op je oude functie zodra je compleet bent hersteld. Het kan echter voorkomen dat je in overeenstemming met de Wet Verbetering Poortwachter aangepast werk moet doen passend bij jouw capaciteiten. Op basis van de mate van arbeidsgeschiktheid wordt bepaald of je tussentijds activiteiten binnen de organisatie moet of kunt uitvoeren. Overleg daartoe eveneens met de werkgever. 


Kun je ontslagen worden?

Ben je met zwangerschapsverlof of kom je daarna in de ziektewet, dan mag je daardoor nooit worden ontslagen. Je zit in een lastig parket waardoor het immoreel zou zijn om ontslagen te worden. Daarbij geldt dat het wettelijk is verboden om iemand in die omstandigheid te ontslaan. Standaard mag je sowieso niet worden ontslagen binnen 12 weken na de bevalling. Hierop zijn wel uitzonderingen van toepassing zoals:
* de werknemer heeft veel schade toegebracht aan de onderneming waardoor er een dringende reden voor ontslag is ontstaan (ontslag op staande voet);
* er is sprake van een faillissement (ontslag wegens bedrijfsbeëindiging);
* de vrouw neemt zelf ontslag om voor het kind te zorgen (let wel, het is financieel beter om te wachten met het ontslag nemen tot je compleet bent hersteld, zodat je in die periode inkomenszekerheid hebt).

© Geïnformeerd