ArbeidsvoorwaardenWaar moet je op letten bij een arbeidscontract? 
Ga je werken voor een baas dan ga je een arbeidscontract aan. Het legt vast hoe tussen twee partijen de verhouding is geregeld maar ook wat er van elkaar wordt verwacht. Je bent blij dat je na zoveel tijd een leuke functie hebt gevonden, echter voordat je aan de slag gaat moet je alert zijn op de inhoud van het arbeidscontract. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten binnen de overeenkomst en waar moet je zoal op letten? 


De gezagsverhouding

Als werknemer kom je in dienst bij een baas waarbij de werkgever bepaalt wat je moet doen. Er ontstaat een gezagsverhouding waarmee je opdrachten passend binnen je functie tot een goed einde moet brengen. Indien je echter bepaalde taken weigert -- die wel binnen je takenpakket passen -- dan kan het worden beschouwd als contractbreuk. Mits het geen gevaarlijke omstandigheid of een illegale activiteit betreft moet je de gezagsverhouding opvolgen en dus moet je taken uitvoeren. 
Lengte van het contract

Begin je net met werken, dan krijg je veelal standaard een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Daarbij is de arbeidsovereenkomst voor een termijn aangegaan of tot een bepaalde doelstelling is verwezenlijkt (bijvoorbeeld ter vervanging bij zwangerschapsverlof). De werkgever wil in eerste instantie zien hoe goed je werkt en of je een aanwinst voor de onderneming bent. Je kunt maximaal drie maal een contract voor bepaalde tijd krijgen waarna het voor onbepaalde tijd moet worden aangeboden. Het houdt in dat je voor vast bent aangenomen. In principe moet het contract ieder jaar opnieuw worden bevestigd echter je blijft altijd in dienst. De jaarlijkse wijzigingen kunnen van toepassing zijn op het loon, de CAO, aanvullende vergoedingen, secundaire regelingen, enzovoorts. 


Looncompensatie

Omdat je werkzaamheden uitvoert voor een onderneming of overheidsinstelling heb je recht op een vergoeding. Dit bestaat standaard uit de volgende onderdelen:
* het salaris. Dit wordt bruto aangegeven echter je ontvangt het netto loon op je bankrekening. Laat het nettoloon vooraf uitrekenen zodat je weet wat je maandelijks ontvangt. Het loon wordt tijdens een opgenomen vakantieperiode doorbetaald;
* 8% vakantiegeld dat in mei of juni wordt uitbetaald;
* minimaal 20 vakantiedagen per jaar aangevuld met aanvullende snipper en vrije dagen. Veelal wordt hierbij een CAO van een vakbranche gevolgd. Werk je minder dan een volle week dan bedraagt de vakantieperiode minimaal 4 maal het aantal uren dat je per week werkt;
* soms is er sprake van een 13e maand en/ of vooraf vastgelegde bonussen.
Vakbranche afspraken

Kom je binnen een bepaald vakgebied te werken dan kunnen er afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd binnen een CAO zodat iedereen binnen een vakgebied precies weet wat men kan verwachten. Let wel sommige beroepsgroepen volgen een CAO terwijl het geen verplichting is. 


Proeftermijn en aanzeggen ontslag

Start je met een nieuwe baan dan is het altijd de vraag of het werk je bevalt en of je baas tevreden over jou is. Daartoe wordt de proeftermijn gebruikt waarbinnen beide partijen zonder contractuele consequenties de overeenkomst kunnen beëindigen. Denk bijvoorbeeld aan een periode van 3 tot 4 maanden. Ook ten aanzien van het ontbinden van het arbeidscontract zijn vereisten opgenomen. De werknemer heeft standaard een maand opzegtermijn terwijl dit voor de werkgever per 5 gewerkte dienstjaren met 1 maand toeneemt. Deze termijn gaat in vanaf de eerste dag van de volgende maand. Er kan maximaal een opzegtermijn van 4 maanden gelden. 


Uitsluitingsgronden voor relatie en concurrentie

Kom je te werken binnen een vakgebied dan mag je geen kennis en ervaring verkregen bij de eerste werkgever toepassen bij een tweede. Dit wordt het concurrentiebeding genoemd. Word je echter ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen dan mag dit niet worden opgenomen binnen het beëindigingsovereenkomst, juist omdat de werkgever contractbreuk pleegt. Dit is anders met het relatiebeding. De klantenkring waarmee je samenwerkt mag je niet meenemen naar een andere concurrent. Wordt dit laatste geschonden dan kun je grote claims verwachten. 


Strikte geheimhouding

In veel beroepen - zoals bij artsen, medici maar ook constructeurs, architecten en ontwerp- of ontwikkelingsbureaus - geldt de geheimhoudingsplicht. Daartoe krijg je een speciaal contract welke je moet ondertekenen als onderdeel van je arbeidscontract. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat je geen beroepsgeheimen aan anderen doorspeelt. Doe je dat wel dan is dat eveneens schending van het arbeidscontract op straffe waarvan je kunt worden ontslagen. Ook eventuele schade kan mogelijk worden verhaald. 

Ga je een arbeidscontract eventueel gecombineerd met een geheimhoudingsverklaring aan, dan kan het soms verstandig zijn om de paragrafen juridisch te laten controleren. Ga daarvoor naar een advocaat voor arbeidsrecht.

© Geïnformeerd