Meer banen, meer vacatures en meer werkenden: de arbeidsmarkt trekt verder aan. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het laatste Kwartaalbericht arbeidsmarkt. Lees Meer »
'De Bijbel is een tijdloze inspiratie voor de samenleving'
CGMV bestaat 65 jaar. De vakvereniging strijdt voor de belangen van haar leden, maar ze wil ook een belangenbehartiger zijn en gids op het gebied van werk en inkomen én klankbord voor christenen op het kruispunt van werk, geld en geloof. Niet-leden kunnen ook een beroep doen op de vakvereniging. Klanten zijn welkom om tegen een scherp tarief gebruik te maken van de vele diensten. Een unicum in vakbondsland. Lees Meer »
Tuesday 10 October 2017
Vertrouwen in regeerakkoord
Op punten had het regeerakkoord concreter gekund en hadden de contouren scherper getekend kunnen worden, vindt CGMV vakorganisatie voor christenen. Maar over de grote linie heeft CGMV vertrouwen in het regeerakkoord. Lees Meer »
Friday 22 September 2017
CPB: 'Hogere lonen in komende jaren'
Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de komende jaren hogere lonen in zicht komen. Dit valt af te leiden uit de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dit stelt het bureau in de tijdens Prinsjesdag gepubliceerde Macro Economische Verkenning (MEV). Lees Meer »
Wednesday 13 September 2017
Quotum arbeidsbeperkten bij overheid
De overheid moet meer arbeidsbeperkte werknemers krijgen. Vanaf 2020 zullen instanties boetes krijgen als zij het quotum niet halen. Dit heeft het kabinet vrijdag besloten na aandringen van demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. Lees Meer »
"Vakbeweging en werkgevers, neem je verantwoordelijkheid!"
"De vakbeweging en de werkgevers lijken het niet zo nauw te nemen met hun verantwoordelijkheid," zegt Niels Rook, bestuurder en teamleider strategie en beleid van het CGMV. De christelijke vakorganisatie is teleurgesteld in deze partijen, die er niet in zijn geslaagd tot een nieuw sociaal akkoord te komen. Lees Meer »
Friday 1 September 2017
Forse toename van uitzendwerk
Het aantal uitzendkrachten in Nederland neemt hard toe. Zelfs zo dat, volgens het CBS, in het tweede kwartaal van dit jaar een stijging te zien is die in ruim tien jaar niet is vertoond. Lees Meer »
Wednesday 19 July 2017
'300.000 fte aan onbetaald overwerk'
Van de zeven miljoen werknemers in Nederland verricht een groot deel regelmatig onbetaald overwerk. Volgens onderzoek van TNO in opdracht van vakbond FNV staat dit in totaal voor ruim 20 miljard euro per jaar. Lees Meer »
ZZP-organisaties laken behoudend rapport
Drie zelfstandigenorganisaties, waaronder PZO, waarvan CGMV lid is, hebben een onderzoeksrapport van een ambtelijke werkgroep van de overheid sterk afgekeurd. Het onderzoek was gericht op regels van werknemers met een arbeidsovereenkomst en zzp'ers. Het bevat volgens hen "verouderd denkwerk" en een "reeks doelredenaties om systeembehoud te legitimeren". Lees Meer »
CBS: Horeca kent minste ziekteverzuim
Afwezigheid door ziekte, de aantallen verschillen behoorlijk van sector tot sector. Het CBS deed landelijk onderzoek naar ziekteverzuim in 2016 en de achtergrond daarvan en publiceerde dit afgelopen woensdag. In de horeca blijken de minste verzuimuren te zijn geweest en de meeste in de sector openbaar bestuur. Lees Meer »