'Meer begrip nodig voor ex-kankerpatiënten'

Friday 26 January 2018
'Meer begrip nodig voor ex-kankerpatiënten' Nederlandse werkgevers, leidinggevenden en collega’s hebben te weinig begrip voor werknemers die in het verleden kanker hebben gehad. Volgens ex-kankerpatiënten die na hun behandeling nog steeds kampen met vermoeidheid en andere klachten wordt daar te weinig rekening mee gehouden op werkvloer. 

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 3600 ex-kankerpatiënten. NFK start een campagne om meer bewustzijn te creëren, zowel onder werkgevers als werknemers, voor de late gevolgen van kanker. Hiervoor is de nieuwe website Kankerenwerk.nl gelanceerd. Daarop vinden werkgevers, zzp’ers en werknemers allerlei informatie, handvatten en tips over rechten en plichten, werkhervatting en re-integratie na kanker en tijdens de late gevolgen van kanker. 

Klachten
Uit het onderzoek blijkt dat twee derde van de ex-kankerpatiënten na vijf jaar nog steeds klachten ondervindt als vermoeidheid, verminderde lichamelijke conditie, concentratie-, geheugen- en seksuele problemen. Van hen voelt 61 procent zich door deze ‘late gevolgen van kanker’ beperkt in zijn/haar werk. “Ik heb mijn loopbaan moeten onderbreken en heb de draad niet meer op kunnen pakken, omdat het werk dat ik deed niet te combineren is met mijn vermoeidheid en concentratieproblemen”, zegt een van de ondervraagden.  

Weinig begrip
Hoewel van familie, vrienden, artsen en zorgverleners veel steun wordt gevoeld, ervaart 57 procent van de ex-kankerpatiënten weinig begrip op het werk. Ze geven hun leidinggevenden en collega’s daarvoor een rapportcijfer 5,4. 

Wat opvalt is dat ex-kankerpatiënten die onbegrip ervaren op het werk meer emotionele klachten hebben zoals angst, depressieve gevoelens en stress. Ze praten er minder over met collega’s en weten niet goed hoe zij met dit onbegrip moeten omgaan. “Ik heb er nog nooit met mijn werkgever een gesprek over gevoerd. Dit zou ik wel willen”, zegt een van de deelnemers aan het onderzoek.

Blijf in gesprek met elkaar
“Elk jaar krijgen 30.000 tot 40.000 werknemers de diagnose kanker. Een kwart krijgt uiteindelijk ontslag, maar 60 tot 90 procent van de werknemers wil binnen anderhalf jaar het werk  hervatten. Daarover zouden werkgevers en werknemers vaker met elkaar in gesprek moeten gaan”, stelt Arja Broenland, directeur/bestuurder van NFK. Dat voorkomt bijvoorbeeld ziekteverzuim. “Het is belangrijk dat er blijvend - dus ook na jaren - aandacht is voor hoe het met iemand gaat. Daar zijn zowel werkgevers als werknemers samen verantwoordelijk voor. Blijf met elkaar in gesprek en kijk samen naar wat mogelijk is”, aldus projectleider ‘late gevolgen’ Mirjam Velting van NFK. 


Bron: CGMV

Reacties