'Weinig begrip voor onderwijsstaking'

Friday 6 October 2017
'Weinig begrip voor onderwijsstaking' Vakbonden riepen leerkrachten in het basisonderwijs massaal op om het werk op 5 oktober 2017 neer te leggen en naar Den Haag te komen. CGMV plaatst daar hun kanttekeningen bij. Bij de huidige oproep om te staken lijkt ten onrechte alleen de roep om een hoger salaris de boventoon te voeren en het moment is ongelukkig.

Inhoud
Het CGMV is van mening dat het basisonderwijs urgent toe is aan een nieuwe en passende inrichting. "Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat het water bij veel van onze leden tot aan de lippen staat. Niettemin kunnen wij weinig begrip opbrengen voor de stakingsactie van 5 oktober." De inhoudelijke knelpunten uit de door CGMV gehouden onderwijsenquete zijn ook bij de andere bonden bekend, maar CGMV vindt deze veel te weinig terug in de stakingsretoriek. Terwijl het hier juist over de inhoud gaat.

Vervolgstappen
Het huidige demissionaire kabinet heeft met beperkte regeerbevoegdheden toch nog 270 miljoen euro extra vrij voor het basisonderwijs. Dat ziet het CGMV als een eerste stap. "Het nieuwe kabinet zal vervolgstappen moeten zetten om het onderwijs inhoudelijk te verbeteren en ook werk moeten maken van de inkomensverbetering van leerkrachten in het basisonderwijs", zo stelt het CGMV.

Ook andere sectoren
Tegelijkertijd ziet het nieuwe kabinet zich geplaatst voor de enorme uitdaging om ook voor andere sectoren en doelgroepen in de maatschappij geld vrij te maken. Ook in de zorg en bij de politie is sprake van een hoge werkdruk en ook dit zijn sectoren waarin de salarissen achterblijven. "Het is niet realistisch om als onderwijssector te verwachten dat een nieuw kabinet het probleem in één keer oplost," aldus de christelijke vakorganisatie.

Haaks op elkaar
Het CGMV is van mening dat zowel de reden als het moment van staken niet goed zijn onderbouwd. Het demissionaire kabinet kan momenteel niet veel meer. Dat de Algemene Onderwijsbond enerzijds oproept tot staking en anderzijds aangeeft dat het nieuwe kabinet een nieuwe start moet maken, staat volgens het CGMV haaks op elkaar. Wel staat staat voor de vakbond voorop dat er iets moet gebeuren. "Dat een nieuw kabinet haast moet maken met verbetering van het onderwijs ondersteunen wij van harte en wij zullen er alles aan doen om in de Haagse politiek en in de media aandacht te vragen voor de problemen in het onderwijs."

Bron: CGMV


 

Reacties