'De Bijbel is een tijdloze inspiratie voor de samenleving'

Friday 20 October 2017
'De Bijbel is een tijdloze inspiratie voor de samenleving' CGMV bestaat 65 jaar. De vakvereniging strijdt voor de belangen van haar leden, maar ze wil ook een belangenbehartiger zijn en gids op het gebied van werk en inkomen én klankbord voor christenen op het kruispunt van werk, geld en geloof. Niet-leden kunnen ook een beroep doen op de vakvereniging. Klanten zijn welkom om tegen een scherp tarief gebruik te maken van de vele diensten. Een unicum in vakbondsland.

“Wij zijn een vakorganisatie en een deskundige partner op het gebied van werk en inkomen voor christenen én niet-christenen. Wij vragen niet aan de poort naar je geloof, wij helpen je door de complexe wereld van werk, geloof en arbeidsverhoudingen. De Bijbel is de bron waaruit wij putten.”

Mooie woorden van Martin van Eerde (46), teamleider dienstverlening van CGMV, en Niels Rook (37), teamleider strategie en beleid van CGMV. Ze zijn daarnaast beiden vakbondsbestuurder bij CGMV, de kleine vakvereniging met 9000 leden die dit jaar 65 jaar bestaat. Niks geraniums, CGMV werkt hard aan een mooie vernieuwende toekomst, waarbij de organisatie inspeelt op de veranderingen op het gebied van samenleving en arbeid.

Micha
In al die jaren gebeurde er veel en nu is de vakbondswereld ook weer enorm in beweging, want de samenleving verandert. Eén ding blijft in steen gebeiteld bij CGMV: iedereen moet mee kunnen doen. De ‘BV Ik’ vindt bij CGMV geen vaste grond. Dit komt doordat de vereniging de Bijbel als richtsnoer heeft. “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” De tekst uit Micha is de spil waar bij CGMV alles om draait.

“Opkomen voor kwetsbaren en verdrukten, eerlijk en oprecht zijn, niet aan onszelf denken, maar aan de mensen die we vertegenwoordigen en bijstaan. Dat is wat we doen en blijven doen”, zeggen Van Eerde en Rook. “In de Bijbel vind je veel terug over het inrichten van een samenleving. Iedereen, gelovig of niet, plukt de vruchten van deze kijk op leven en werken.”

Lees verder op Candle.nu

Tekst en foto: Eelco Kuijken

 

Reacties