"Vakbeweging en werkgevers, neem je verantwoordelijkheid!"

Friday 8 September 2017
"Vakbeweging en werkgevers, neem je verantwoordelijkheid!" "De vakbeweging en de werkgevers lijken het niet zo nauw te nemen met hun verantwoordelijkheid," zegt Niels Rook, bestuurder en teamleider strategie en beleid van het CGMV. De christelijke vakorganisatie is teleurgesteld in deze partijen, die er niet in zijn geslaagd tot een nieuw sociaal akkoord te komen.

De werkgevers en de vakbeweging hebben op de achtergrond van de Haagse formatieonderandelingen meegepraat over een nieuw sociaal akkoord. Helaas is dit polderoverleg nu afgeketst. Dit komt volgens het CGMV door het richten op bijzaken, in plaats van hoofdzaken. Teveel aandacht ging volgens Rook naar:  ‘Hoelang moet de periode duren dat een werkgever een zieke werknemer moet betalen’ of ‘hoe kunnen zzp’ers toegang krijgen tot verzekeringen’ of ‘hoe kunnen mensen een vast contract krijgen?".

Bewegende arbeidsmarkt
Die onderwerpen doen er op dit moment niet echt toe, volgens Rook. Als de partijen hun verantwoordelijkheid zouden nemen, zou het meer gaan over​ de aldoor bewegende arbeidsmarkt. Robotisering en flexibilisering roepen grote vragen op. "Hoe ziet werk eruit, hoe blijven mensen in beweging en hoe blijven werkenden toegerust, wat heeft een werkende nodig om zich te begeven op de arbeidsmarkt?"

Schijf van Vijf
Rook pleit voor een nieuwe visie op een toekomstige fitte arbeidsmarkt, vanuit de inmiddels bekende 'Schijf van Vijf' van CGMV. Hierin is ruimte voor de inzet en het talent van iedereen en staat de menselijke maat hoog in het vaandel. Een gezonde arbeidsmarkt bereik je volgens het CGMV alleen als de landelijke politiek in actie komt op deze vijf terreinen: Meedoen zonder grenzen, Leren en ontwikkelen, Inkomen voor later, Vangnet met perspectief, Je bent meer dan je werk.

Hier een interview bij Uitgelicht! (Family 7) met Niels Rook over het vastlopen van het overleg over een sociaal akkoord.

Bron: CGMV/ YouTube
 

Reacties