ECB wil jeugdwerkloosheid te lijf gaan

Friday 29 September 2017
ECB wil jeugdwerkloosheid te lijf gaan Mario Draghi wil dat de jeugdwerkloosheid in de Europese landen wordt aangepakt. In een toespraak in Ierland uitte de ECB-voorzitter kritiek op regeringen die meer kunnen en moeten doen aan een gunstigere arbeidsmarkt voor jongeren.

Eén op de vijf jongeren in de EU is werkloos, zo leren de meest recente onderzoeksresultaten. De hoogste aantallen liggen in Griekenland, Spanje en Italië. In al deze landen zit ongeveer 40 procent van de jeugd van de zonder baan. In Duitsland is de jeugdwerkloosheid Europees gezien het laagst met 6,5 procent. In Nederland ligt deze op bijna 9 procent.

Boos
Niet alleen de jeugd zelf, maar de gehele samenleving voelt volgens Draghi de problematiek. De jeugd heeft een "uitzonderlijk wantrouwen in de waarde van de maatschappij" onwikkeld. Dit heeft uiteindelijk hoge kosten tot gevolg. Jongeren zijn boos en gaan gebukt onder hoge verwachtingen, die niet blijken te worden waargemaakt, aldus de voorzitter van de Europese Centrale Bank.

Economisch herstel
Draghi ziet ook dat de werkloosheid over de hele breedte terugloopt door het economisch herstel in de eurozone en dat dit een voortgaand proces is. Toch voorziet hij grote problemen als regeringen niet meer doen aan zowel baanzekerheid voor werknemers, als de inhoud van de beroepsopleidingen. In die zin kunnen de EU-landen een voorbeeld nemen aan Duitsland. Zij hebben de zaken wel op orde, volgens Draghi. De ondersteuning vanuit de overheid voor werkzoekenden, een flexibelere loonconstructie en de inrichting van het beroepsonderwijs resulteren daar in een relatief laag jeugdwerkloosheidscijfer.

Bron: ANP/ Nu.nl


 

Reacties