CPB: 'Hogere lonen in komende jaren'

Friday 22 September 2017
CPB: 'Hogere lonen in komende jaren' Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de komende jaren hogere lonen in zicht komen. Dit valt af te leiden uit de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dit stelt het bureau in de tijdens Prinsjesdag gepubliceerde Macro Economische Verkenning (MEV).

De werkgelegenheid neemt een sprong en ook het aantal gewerkte uren per persoon laat ook een stijgende lijn zien. Daarnaast zijn er meer vacatures beschikbaar. Bij elkaar leidt dit uiteindelijk tot een krappere arbeidsmarkt. Hogere lonen zijn niet het enige gevolg; ook meer vaste contracten en hogere tarieven voor zzp'ers zijn te verwachten, aldus het CPB. 

Koopkracht
De koopkracht neemt volgens de overheidsdienst met gemiddeld 0,6 procent toe en het aantal werklozen daalt verder, naar 390.000 personen. Werkenden kunnen de grootste stijging in koopkracht verwachten. Deze groep krijgt er 0,7 procent bij in 2018. Uitkeringsgerechtigden krijgen van alle groepen met 0,3 procent de kleinste koopkrachtstijging. 

​Bron: Nu.nl

Reacties