Online check sollicitant aan banden?

Wednesday 2 August 2017
Online check sollicitant aan banden? Het is bij een sollicitatie meer regel dan uitzondering: de online check. Ga er maar gerust van uit dat de werkgever je heeft gegoogled en je online profielen heeft nageplozen. Maar is dat wel eerlijk? De EU denkt in ieder geval van niet en neemt maatregelen.

Volgend jaar gaat de nieuwe Europese privacywetgeving in, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat werkgevers vanaf 25 mei 2018 alleen nog online data van sollicitanten mogen verzamelen die "noodzakelijk en relevant" zijn voor de functie. Maar hoe bepaal je zoiets? En is het wel reëel te denken dat men zich hieraan gaat houden?

Relevant
Het hangt allereerst van de functie af wat noodzakelijk of relevant is, stelt woordvoerder Frederique Hermie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in NRC. Vorige week kwam de AP met het nieuws over de nieuwe wetgeving uit Brussel. Of er mogelijk relevante informatie openbaar online staat, daar komt de werkgever maar op één manier achter. En natuurlijk weegt voor de functie van bijvoorbeeld redacteur of publicist je online gedrag zwaarder mee.

Klachtenloket
De AP pleit ervoor dat werkgevers vooraf laten weten aan een sollicitant dat hij of zij wordt gecheckt, liefst al in de vacature. Dan kan de sollicitant goed afwegen of die het dan nog wel aan wil gaan. De privacywaakhond opent volgend jaar ook een klachtenloket en gaat meldingen van burgers en organisaties onderzoeken. Wie vermoedt dat hij of zij niet is aangenomen wegens online verkregen informatie, kan hier een procedure starten. De grote vraag is en blijft hoe dit soort dingen hard te maken zijn, of zelfs maar te achterhalen.

Realistisch
Je algemene reputatie op het web is tegenwoordig een blijvend aandachtspunt, zeker met het oog op je carrère. ICT-experts pleiten in NRC vooral voor een realistische houding. Het is nu eenmaal niet te voorspellen wat een werkgever vindt op internet en wat hij laat meewegen in zijn beslissing.

Mag niet, gebeurt toch
Hun advies is: laat je door de wetgeving (en advies van de AP) niet voorspiegelen dat je niet meer gecheckt wordt. Het mag niet, maar het gebeurt toch! Maar kijk zelf kritisch ('door de ogen' van een werkgever) naar je openbare online activiteiten. Scherm deze zo nodig af, of doe een verzoek tot verwijdering van content. Vooral wanneer het negatief afstraalt op een functie waarop je solliciteert.

Bron: NRC / Autoriteit Persoonsgegevens

Reacties