ZZP-organisaties laken behoudend rapport

Friday 14 July 2017
ZZP-organisaties laken behoudend rapport Drie zelfstandigenorganisaties, waaronder PZO, waarvan CGMV lid is, hebben een onderzoeksrapport van een ambtelijke werkgroep van de overheid sterk afgekeurd. Het onderzoek was gericht op regels omtrent werknemers met een arbeidsovereenkomst en zzp'ers. Het bevat volgens hen "verouderd denkwerk" en een "reeks doelredenaties om systeembehoud te legitimeren".

19e eeuw
​Waar de organisaties vooral teleurgesteld over zijn is dat de echte knelpunten niet aan bod komen. Het ontbreekt aan een duidelijke, vernieuwende doelstelling. De manier van denken over arbeidsrelaties stamt nog uit de 19e eeuw, staat in hun reactie. "Terwijl de 21e -eeuwse maatschappij aantoonbaar schreeuwt om vernieuwende inzichten. Dit rapport is een toonbeeld van denken over de arbeidsmarkt waarbij Nederland achter de feiten aan blijft lopen." Het rapport krijgt dan ook een 'ruime onvoldoende'.


VZO
​De zelfstandigenorganisaties vragen al lange tijd dat de overheid haar denkkracht gebruikt om iets toe te voegen aan het tegengaan van schijnzelfstandigheid onder zzp'ers in Nederland. Dat is ook het doel geweest van het opstellen van de Wet DBA. Het onderscheid tussen werknemers en ondernemers is al duidelijk vastgelegd in de Verklaring Zelfstandig Ondernemer (VZO), gaat de reactie verder. Je verklaart hiermee als zzp'er willens en wetens, met waarborgen omkleed, onafhankelijk ondernemer te zijn, voor eigen rekening en risico. De mogelijkheid van verplichte onderteking hiervan wordt wel besproken in het rapport, maar tegelijk afgewezen vanwege problemen rond de uitvoerbaarheid en handhaving. De organisaties noemen de route via de VZO toch principieel en inhoudelijk de juiste weg.

Inmiddels hebben de zelfstandigenorganisaties ook een brief gestuurd naar informateur Zalm. 

Reacties