CBS: Horeca kent minste ziekteverzuim

Friday 7 July 2017
CBS: Horeca kent minste ziekteverzuim Afwezigheid door ziekte, de aantallen verschillen behoorlijk van sector tot sector. Het CBS deed landelijk onderzoek naar ziekteverzuim in 2016 en de achtergrond daarvan en publiceerde dit afgelopen woensdag. In de horeca blijken de minste verzuimuren te zijn geweest en de meeste in de sector openbaar bestuur.

1 op 20 uren
Na de horeca (2,2 procent) is er afgelopen kalenderjaar in de sector landbouw en visserij met 2,5 procent het laagste percentage ziekteverzuim vastgesteld. De hoogste verzuimpercentages lagen in gezondheids- en welzijnszorg (5,1 procent) en openbaar bestuur (5,3) procent. In die sectoren wordt dus meer dan 1 op de 20 contracturen verzuimd met ziekte als reden.

Verschillen
De verschillen in verzuim hangen samen met de arbeidsomstandigheden in een bedrijfstak, kenmerken van de werknemers, en de bedrijfsgrootte, zo stelt het CBS op basis van hun bevindingen. In de horeca zijn bijvoorbeeld veel jongeren aan het werk en is er meestal weinig extreme fysieke belasting of gevaar. Het flexibele dienstverband van veel werknemers en de vrije keuze in verlofperiodes zijn daarnaast ook aantoonbaar garantie voor minder verzuim.

Grote bedrijven
In de sector openbaar bestuur (en overheidsdiensten, zoals defensie, brandweer en politie) doen werknemers bovengemiddeld vaak gevaarlijk werk. In de gezondheids- en welzijnszorg gaat het meer om fysiek en/of mentaal belastend werk. Verder zijn grote bedrijven of instanties ook een factor voor een hoger percentage ziekteverzuim. 

Tien jaar
​Sinds 2006 is het totale ziekteverzuim onder werknemers in Nederland vrij constant. In de afgelopen tien jaar is het percentage van iets boven de 4 tot net onder 3 procent gedaald.

Bron: CBS

 

Reacties