'Voorzichtig met groei economie'

Friday 9 June 2017
'Voorzichtig met groei economie' Jan Toering, relatiemanager zakelijk, zorg en onderwijs bij CGMV pleit ervoor om te leren van de crisis die achter de rug is en zuinig te zijn op de winsten die nu worden behaald

Er is alle reden om voorzichtig om te gaan met de economische groei die we momenteel meemaken. Laten we de lessen die we geleerd hebben van de crisis in de praktijk brengen om de economie gezond te houden. Luchtkastelen lijken prachtig, maar zijn uiteindelijk op drijfzand gebouwd.

In mijn blog “Bedreigen robots echt de werkgelegenheid” voer ik een aantal redenen aan waarom robots onze werkgelegenheid niet zouden bedreigen. In het Financieele Dagblad lees ik dit artikel: “Personeelskosten remmen winstgroei MKB-bedrijven." Als een van de oorzaken wordt het tekort aan gekwalificeerd personeel genoemd. Deze schaarste drijft de loonkosten omhoog. 

Vacatures
Vooral de sectoren ICT, zorg en bouw hebben steeds meer moeite om hun vacatures te vervullen. Daarnaast pleitten president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank en demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem voor extra loonstijgingen vanwege de toegenomen winstgevendheid van het bedrijfsleven. Verder lopen de personeelskosten op door de sociale wetgeving. Als gevolg van de wet DBA worden extra arbeidskrachten veelal niet meer direct als zzp'er ingehuurd, maar via uitzend- en payrollbureaus. Die tussenschakel zorgt soms voor hogere uurtarieven.

Cao-lonen
De roep om meer personeel komt ook voort uit het groeiherstel van de laatste jaren. In 2014 boekte het mkb na een reeks lastige jaren een groeiherstel met 3,9 procent, dat in 2015 werd opgevoerd tot een omzetgroei van 5,1 procent. En in 2016 lag de omzetgroei op 7,4 procent. Deze cijfers komen uit het jaarlijks onderzoek van accountantsorganisatie SRA naar de jaarrekeningen van ruim zesduizend – overwegend kleine – ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf die in totaal € 10,7 miljard omzetten. Maar door de aantrekkende arbeidsmarkt stegen in 2016 de cao-lonen het snelst sinds 2009, zo meldde het CBS eerder dit jaar.

Geleerde lessen
Hoewel de cijfers op een behoorlijke groei wijzen, dienen er wel kanttekeningen te worden geplaatst. Ondanks de groei is het niveau van voor de crisis nog niet terug: tijd om eerst de reserves te laten groeien voor een evenwichtige bedrijfsvoering. 
Sommige bedrijven gaat het heel goed, bijvoorbeeld nieuwe bedrijven in de horeca, terwijl anderen nog aan het terugkomen zijn van de klappen die ze opgelopen hebben. In de bouw gaat de groei in 2016 hard, maar dat geldt weer minder voor de grote steden, daar was de groei in de bouw hoger in 2015. 
Kortom: volgens mij is er alle reden om voorzichtig om te gaan met de winsten die we nu hebben. Laten we de lessen die we geleerd hebben van de crisis in de praktijk brengen om de economie op de lange termijn gezond te houden. Aan luchtkastelen hebben we niets en zeepbellen lijken dan wel fraai maar spatten vroeg of laat uiteen.

Bron: CGMV

Reacties