Vergroening van de economie noodzakelijk?

Wednesday 14 June 2017
Vergroening van de economie noodzakelijk? “Vergroening van de economie is een grote en noodzakelijke opgave voor Nederland. Efficiënter omgaan met energie, grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen kan de structuur van de Nederlandse economie versterken.”

Dat schreef het Planbureau voor de Leefomgeving in 2012. De Nederlandse overheid moet een vergroeningsperspectief schetsen voor burgers en bedrijven, want de verwachting is dat de wereldeconomie in de komende veertig jaar verviervoudigd en daarmee gaan ecologische effecten en toenemende schaarste aan grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen gepaard, aldus het Planbureau in 2012.

In 2013 schreef dat zelfde Planbureau dat Nederland niet vooroploopt wat betreft vergroening: sterk in afvalscheiding, maar op het gebied van groene innovaties blijft Nederland achter bij Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. En dat terwijl Nederland als export- en kennisland sterk afhankelijk is van goederen- en informatiestromen van de buurlanden. Nederland is kwetsbaar voor schaarste!

Onderzoek
Prof. Dr. Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboutuniversiteit, heeft (samen met anderen) op 18 en 19 mei 2017 de onderzoeksresultaten gepresenteerd van een landelijk onderzoek naar Businessmodellen in de Circulaire Economie (CE). Uitgangspunt van CE is het organiseren van kringlopen rond grondstoffen, materialen, onderdelen of producten. De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in een zeer lezenswaardig boekje: “Eén zwaluw voorspelt veel goeds”.

Samenwerking
Uitgangspunt van circulaire economie is dat je dit niet in je eentje bedrijft of alleen met jouw onderneming. Daar is samenwerking voor nodig tussen verschillende partijen. De overheid heeft burgers nodig en de samenleving heeft nieuwe bedrijven (start-ups) nodig met vindingrijke ideeën. En bedrijven en particulieren hebben de overheid weer nodig. Het doet denken aan Gods economie in de begintijd van Israël: in de mozaïsche wetten waren veel regels, zodat er voor elkaar en het milieu gezorgd werd.

Landelijke Netwerkdag
Op de Landelijke Netwerkdag van CGMV (29 september in Amersfoort) wil de vakbond aandacht besteden aan de noodzaak van vergroening van onze economie en welke bijdrage wij daaraan kunnen leveren.

Door Jan Toering, relatiemanager zakelijk, zorg en onderwijs bij CGMV
Bron: CGMV

Reacties