Onderzoek CGMV: 52 procent leraren basisonderwijs moet overwerken

Monday 26 June 2017
Onderzoek CGMV: 52 procent leraren basisonderwijs moet overwerken Ook de christelijke vakorganisatie CGMV vindt dat de maat vol is: Den Haag mag zich niet langer doof houden voor problematiek in het basisonderwijs. Vanaf nu moet met spoed worden gewerkt aan: kleinere klassen, ruimte voor scholen om personeel aan te nemen, vermindering administratieve regeldruk, een evenwichtige beloning en het creëren van mogelijkheden voor leerkrachten voor scholing.

Enquête

CGMV vakorganisatie heeft een enquête laten uitvoeren naar de werkomstandigheden van leden die in het primair onderwijs werken. De ondervraagden geven aan dat zij de werkdruk als zwaar ervaren. Een reactie: “In korte tijd moeten er bergen werk verzet worden: Citotoetsen moeten worden nagekeken, ingevoerd en bij lage scores worden geanalyseerd. Daarna moeten er groepsanalyses gemaakt worden en volgen er besprekingen. Vervolgens dienen de rapporten weer klaargemaakt te worden, moeten alle groeps- en hulpplannen geëvalueerd worden en dienen er weer nieuwe plannen voor volgend jaar te worden geschreven. En dat allemaal na schooltijd voor 31 leerlingen en het moet over vijf weken zo mogelijk afgerond zijn.” Leerkrachten twijfelen of ze hun baan tot aan hun pensioen kunnen volhouden. “Ik ben al minder gaan werken, anders hou ik het niet meer vol na een zware burn-out.”

Rompslomp

Uit het CGMV-onderzoek blijkt dat de regeldruk en administratieve rompslomp in het primair onderwijs de zwaarste wissel trekken op het leven van leerkrachten. Veel leerkrachten vinden het moeilijk een balans te vinden tussen werk en privé. Ongeveer de helft van de ondervraagden (52 procent) stelt meer uren te moeten maken vanwege ziekteverzuim en personeelstekort.

Niemand zeer tevreden

Opvallend is dat niemand zeer tevreden is met het salaris. Tegelijkertijd geven de meesten aan dat geld niet doorslaggevend mag zijn, maar dat ze de scheefgroei in relatie tot de zwaarte van het werk en in vergelijking met andere hbo-banen als onbillijk ervaren. Een teken aan de wand is ook dat 78 procent geen gelegenheid heeft om te werken aan goed onderwijs. Over het algemeen slokken de taken van lesgeven, administratie en gesprekken de meeste tijd op. Dit is schokkend: terwijl het onderwijs verandert (passend onderwijs en nieuwe vakken als Engels, techniek en programmeren aan het lespakket worden toegevoegd), krijgen leerkrachten amper de kans om mee te groeien.

Urgent

CGMV is van mening dat het primair onderwijs urgent aan een nieuwe en passende inrichting toe is. Te lang heeft de huidige (demissionaire) kabinet de zaak op zijn beloop gelaten en zich horende doof gehouden voor de nood in onderwijs. De waardering voor het primair onderwijs moet weer terugkomen. Daarom moet vanaf nu met spoed worden gewerkt aan: kleinere klassen, ruimte voor scholen om personeel aan te nemen, minder administratieve regeldruk, een evenwichtige beloning en het creëren van mogelijkheden voor leerkrachten voor scholing. Bron: CGMV

Reacties