CNV in actie voor goed onderwijs

Wednesday 21 June 2017
CNV in actie voor goed onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs is het fundament van onze samenleving, maar de kwaliteit staat onder druk. Er dreigt een ernstig lerarentekort in het primair onderwijs. De huidige basisschoolleraren hebben te maken met een hoge werkdruk en een salaris dat veel lager is dan in andere sectoren, waaronder het voortgezet onderwijs. Het aantal burnouts is hoger dan in welke andere sector ook. Dat maakt het werk niet aantrekkelijk voor mensen die een baan in het onderwijs overwegen. Dat zie je ook terug in het dalende aantal studenten op de pabo-opleidingen. (PO-front)

Vanwege deze situatie komt CNV Onderwijs, samen met #POinactie, de andere bonden en de PO-Raad in actie. De boodschap voor het nieuw te vormen kabinet: ‘Investeer in het basisonderwijs’. Het PO-front pleit voor minder werkdruk en meer salaris.

De afgelopen weken is er al hard gewerkt aan de campagne om Den Haag te overtuigen van het belang van een betere positie voor leraren. Op 29 maart werd een gezamenlijk manifest overhandigd aan de onderwijsspecialisten van de nieuwe Tweede Kamer. Het Kamerdebat op 10 mei beschrijft het PO-front als teleurstellend. Veel partijen gingen volgens hen niet ver genoeg in het steunen van de nieuwe maatregelen en erkenden het probleem van hoge werkdruk en lage salarissen onvoldoende.

Daarom is besloten om over te gaan tot actievoeren. Eerst met een petitie en op dinsdag 27 juni een prikactie op de scholen en een manifestatie in Den Haag. De petitie is online te ondertekenen.
 

Reacties