Brief aan Schippers: zzp'er heeft ruimte nodig

Wednesday 10 May 2017
Brief aan Schippers: zzp'er heeft ruimte nodig Kleine zelfstandigen die bewust hebben gekozen voor het ondernemerschap, mogen niet de dupe worden van regels om schijnconstructies tegen te gaan. Een nieuw kabinet doet er beter aan de risico's te verkleinen die bedrijven lopen als zij mensen in dienst nemen.

Dat schrijven PZO, ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw (drie belangenorganisaties voor zzp'ers) in een brief aan informateur Edith Schippers. Ook CGMV, vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van PZO, vindt dat het tijd wordt dat zowel de positie van werkgevers als zelfstandigen duidelijker verankerd moet worden in de samenleving. Mensen moeten keuzevrijheid hebben om te beslissen hoe zij willen werken.

Wet DBA
De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is fiscaal ingezet om schijnconstructies tegen te gaan. Een schijnconstructie betreft een zelfstandige die eigenlijk in loondienst is. Deze wet stuitte op zoveel praktische bezwaren dat het kabinet vorig jaar besloot de handhaving ervan tot nader orde op te schorten. 

Als het aan de zzp-organisaties ligt, verdwijnt de wet helemaal in de prullenbak. Het probleem kan beter bij de bron worden aangepakt, bijvoorbeeld door zaken zoals het ontslagrecht en loondoorbetaling bij ziekte ter discussie te stellen, vinden zij. De WWZ (Wet werk en zekerheid) is ervoor bedoeld meer mensen aan het werk te krijgen. Werkgevers zijn echter terughoudend bij het in dienst nemen van personeel vanwege de risico’s. De arbeidsmarkt kent daarnaast ruim 1 miljoen geregistreerde zzp’ers van wie 200.000 gedwongen zzp’er zijn door baanverlies.

Denis Maessen (voorzitter PZO): Het is een probleem dat door de maatschappij is gecreëerd en dat ook door de maatschappij moet worden opgelost.

De organisaties pleiten onder meer voor:
  • Bewust zelfgekozen ondernemerschap wordt formeel bevestigd in de Verklaring Zelfstandig Ondernemer (VZO) als wettelijke status, civiel-fiscaal en sociaalrechtelijk en uitgezonderd van het arbeidsovereenkomstenrecht. De DBA en de modelcontracten moeten van tafel.
  • Oplossing bestaande groep gedwongen zelfstandigen aan de onderkant door begeleiding naar werknemer door eenmalige opname in WW en begeleiding door UWV.
  • Werkgeversrisico’s (ontslagrecht en loondoorbetaling bij ziekte) beperken en verlagen om zo drempels weg te nemen, WWZ in positieve zin bijstellen waardoor schijnconstructies blijvend worden.
  • Fiscale ondernemersfaciliteiten blijven behouden, eigen verantwoordelijkheid is en blijft vertrekpunt en scholing 100 procent.
  • Geen verplichte afdekking inkomensrisico’s pensioen en arbeidsongeschiktheid, wel toegankelijke voorzieningen en de (fiscale) mogelijkheid eigen vermogen via de “zelfstandigenrekening” te beheren.

Bron: CGMV

Reacties