COLUMN | Wordt geld jouw held?

Wednesday 22 April 2015
COLUMN | Wordt geld jouw held? Door een jeugddienstcommissie was mij gevraagd om hier over te spreken. ‘ Wordt geld jouw held?’ Over geld en de verleidingen daarvan. Dat ze mij hiervoor gevraagd hadden, lag wel voor de hand. Er zijn niet zoveel dominees die ook bankier zijn. En kan dat wel? Gaat dan wel samen? Nu vind ik dat als een dominee niet bij een bank zou kunnen werken, geen enkele christen bij een bank zou kunnen werken. Daar valt misschien best meer over te zeggen, maar waar het mij om gaat is het bewust-zijn van iedere christen om in het alledaagse leven haar of zijn plek in te nemen. Calvijn noemde dat het ‘ambt-aller-gelovigen’. Voor iedere christen ligt er een opdracht in de wereld. En in mijn ogen is het een misvatting om te denken dat werken voor het rijk van God zich beperkt tot de kerk, zending, goede doelenstichting of een christelijke organisatie. Niets is minder waar. Licht moet vooral daar schijnen waar het donker is. Zout komt tot zijn doel wanneer het uitgestrooid wordt.
Hoe komt je christen-zijn nu tot uiting in je werk bij een bank?
Iemand die dat ook begrepen heeft is Tim Keller. Hij is als predikant actief nabij het financiële hart van New York, Wall Street. ‘Het is vaak moeilijk om christenen te laten inzien dat God mensen niet alleen wil gebruiken in de kerk, maar ook in de wereld van rechten, medicijnen, zaken en kunst.’, stelt hij. Maar hoe doe je dat dan? Hoe komt je christen-zijn nu tot uiting in je werk bij een bank?
Je kunt ergens recht op hebben, mensen houden aan afspraken en toch in de ogen van anderen onjuist handelen.
Laat ik beginnen om te zeggen dat christenen, en ik al helemaal niet, geen supermensen zijn. Mensen die het beter weten. Je zou hooguit kunnen zeggen dat we wel beter zouden moeten weten. Wij hebben immers de Bijbel, een moreel kompas bij uitstek. Maar we moeten wel beseffen dat morele kwesties zelden zwart/wit zijn. Ook in de actualiteit zien we dat. Je kunt ergens recht op hebben, mensen houden aan afspraken en toch in de ogen van anderen onjuist handelen. Een belangrijk Bijbels principe ‘afspraak is afspraak’ wordt dan blijkbaar ‘overruled’ door andere principes. Je kunt dan denken aan gelijke behandeling van mensen of het hanteren van de menselijke maat, wat daar dan ook maar weer onder verstaan zou moeten worden. Het is dus een zaak van afwegen van belangen en dat daarbij, ook door christenen, fouten worden gemaakt, valt nauwelijks te vermijden.
Het is niet onmogelijk om staande te blijven. Kijk maar eens naar Abraham, de rijkste ondernemer uit de Bijbel.
Hoe meer invloed je hebt, hoe gemakkelijker je het eigen belang kunt dienen. Vaak gaat dat in kleine stapjes. De bekende ‘glijdende schaal’. Het zijn sterke schouders die de weelde van een machtige positie kunnen dragen. En voor je het weet wordt geld dan jouw held. Maar het is niet onmogelijk om staande te blijven. Kijk maar eens naar Abraham, de rijkste ondernemer uit de Bijbel. Of Daniël, de meest invloedrijke politicus. Wat was hun geheim? Ze hadden beide een opdracht. Geroepen door God om hun plek in te nemen. En in alles zochten zij niet het eigen belang, maar het belang van de ander. De Ander. Zij zochten eerst het rijk van God en leefden vanuit de verwachting dat God dan ook voor hen zou zorgen! Met open, lege handen. Stel je voor dat alle christenen bij een bank of waar dan ook, de opdracht voor hun leven zouden leren verstaan en zo het rijk van God zichtbaar maken in de wereld. Wat zou er dan gebeuren? Ik blijf het proberen. Jij ook?

Ruilof van Putten is bankier en predikant in Zwolle. Zie ook www.ruilof.nl en @dsRuilof

Reacties