​Leiding geven aan constante verandering

Tuesday 29 May 2018
​Leiding geven aan constante verandering Leiding geven aan constante verandering
Wat kunnen bedrijven, instellingen en charitatieve organisaties hierin (van elkaar) leren?
 
Maatschappelijke organisaties hebben baat bij meer zakelijke management skills in hun leiderschap. Omgekeerd vaart het management van bedrijven wel bij meer mensgerichte leiderschapskwaliteiten. De steeds sneller veranderende samenleving vraagt bovendien om managers met verstand van zaken, inspiratie én reflectief vermogen. Wat kunnen bedrijven, instellingen en charitatieve organisaties hierin (van elkaar) leren?
 
De wereld verandert snel, is onzeker en wordt steeds complexer. Dit wordt managementtermen aangeduid als VUCA; Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. De netwerksamenleving vraagt enerzijds flexibiliteit en anderzijds houvast. Dat doet een beroep op het leiderschap van elke organisatie. Je kunt als manager niet langer uitgaan van wat je wist of van hoe je het altijd deed, maar moet jezelf en je omgeving constant aan elkaar spiegelen. Doen we nog de juiste dingen, en doen we die nog goed?
 
Leidinggeven aan constante verandering
Het management van goede doelen, zorgverleners en scholen zien de context waarin ze werken snel veranderen. De behoefte van medewerkers, donateurs of patiënten verandert en de druk op de financiën groeit overal. Betere zorg met minder geld. Meer leerlingen met zorgvragen in de klas of het veranderende commitment van vrijwilligers, donateurs en leden. De druk van deze dilemma’s wordt in het middenmanagement het sterkst gevoeld en vraagt om een zakelijke houding. Die is in de non-profit nog vaak onderontwikkeld; hoe kunnen we ons werk efficiënter organiseren én trouw blijven aan onze visie?
 
Ook ondernemingen moeten zich steeds sneller kunnen aanpassen aan vraag, aanbod en veranderende omstandigheden. De veranderende waarde die we toedichten aan werk, gezin, vrije tijd, zingeving en zelfontplooiing heeft ook invloed op leiderschapsstijl. Medewerkers vragen aandacht voor werk-privé balans, willen uitgedaagd worden en vaker zelf richting geven aan hun werk. Dat vraagt om een leider die resultaten behaalt én medewerkers binnen boord houdt.
  
Je persoonlijke blauwdruk voor leiderschap
Elk team, organisatie of branche vraagt om een eigen leiderschapsstijl. Defensie vraagt om een meer hiërarchische stijl dan een team van zelfstandige accountmanagers. Een effectieve leiderschapsstijl, passend bij deze tijd kun je wel toetsen aan drie elementen: Ben je in staat om financiën,  bedrijfsprocessen en behalen van resultaten in goede banen te leiden? Kun je teamleden te inspireren en faciliteren om goed hun werk te doen en bij te dragen aan de missie van de organisatie? En ten derde: kun je reflecteren op je eigen positie en aanpak? Strookt die nog steeds met de aannames over de wereld om mij heen, of zit ik vast ik oude dogma’s? 
 
Leiderschap moet je liggen, maar is ook sterk afhankelijk van je ontwikkeling. De managementopleiding aan de CHE helpt (startende) leidinggevenden in het ontwikkelen van hun zakelijke inzicht en persoonlijke leiderschapsstijl. Onder de cursisten blijkt grote behoefte om de dilemma’s in het (midden)management beter te kunnen handteren door de combinatie van deze twee elementen.

Jan Willem Nuis is hoofddocent HRM en initiatiefnemer van de post hbo-opleiding Management aan de Christelijke Hogeschool Ede – www.che.nl/management

Reacties