Arbeidsongeschiktheid is geen eigen keus

Thursday 15 February 2018
Arbeidsongeschiktheid is geen eigen keus CGMV maakt zich zorgen over de inspanningen van het kabinet om het moeilijker te maken een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. Voor een grote groep arbeidsbeperkten gaat de uitkering na verloop van tijd fors omlaag.

In 2015 is er een banenafspraak gemaakt tussen werkgevers, werknemers en de overheid om 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Tot dusver is daar weinig van terechtgekomen. Wie de berichtgeving volgt, heeft kunnen lezen dat het de gemeenten nauwelijks lukt banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren. Het was de bedoeling dat er in de komende jaren 30.000 plekken beschut werk in het leven zouden worden geroepen, maar tot nu toe zijn er slechts 735 beschutte banen bij gekomen. En veel mensen met een arbeidsbeperking die wel een baan vinden, krijgen een tijdelijk contract en staan na afloop van het contract weer op straat. Velen van hen moeten afzien van het opbouwen van pensioenrechten en dergelijke.

Realistisch kijken
CGMV vindt dat er gekeken moet worden naar wat een werknemer met een arbeidsbeperking nog wel kan. Het kan zijn dat we iemand bij de beoordeling op zijn verdiencapaciteit technisch gezien in een ‘hokje’ kunnen plaatsen, maar is het vervolgens ook daadwerkelijk realistisch dat hij nog werk kan vinden en/of werk kan uitoefenen? Het probleem ligt bij het vinden van een passende baan. Hoe worden arbeidsbeperkten daarbij geholpen? Het vervelende is dat dit wel direct gevolgen heeft voor de hoogte van de uitkering, terwijl arbeidsbeperkten vaak al in een uiterst kwetsbare situatie verkeren. Er is een categorie arbeidsbeperkten die bijvoorbeeld buiten de banenafspraak valt en voor wie werkgevers geen subsidie krijgen.

Lees verder op CGMV.nl

door Martin van Eerde, directeur CGMV vakorganisatie

Reacties