Voordelen van de werkende 50-plusser

Friday 12 January 2018
Voordelen van de werkende 50-plusser Vijftigplussers konden in de achterliggende crisisjaren maar moeilijk werk vinden. Hoe is dat nu? Van de ongeveer 400.000 werklozen zijn er zo'n 87.000 tussen de 55 en 75 jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

De NOS maakte twee portretten van vijftigplussers. Tonny Laarhoven (57 jaar) uit Barendrecht is voor het eerst van haar leven werkloos en wil graag aan de slag. Het lukt echter niet ergens binnen te komen. Hanneke Temminck (61 jaar) uit Lelystad daarentegen is dolblij. Na twee jaar thuiszitten kan ze dezer dagen weer aan de slag.

Etiket “te duur”
Het wil nog niet echt vlotten met werkloze vijftigplussers op de arbeidsmarkt. Op een vijftigplusser wordt al snel het etiket van “te duur” geplakt. Of: “Te oud om nog wat bij te leren.” Een op de vier vindt oudere werknemers overigens relatief duur.

Positief
Anderzijds blijkt het overgrote deel van de werkgevers juist positief over oudere werknemers. Toch nemen zij nog te weinig maatregelen om werknemers lang aan de slag te houden, blijkt uit het rapport ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Driekwart van de werkgevers zegt dat werknemers van 55 jaar of ouder even goed presteren als jongere werknemers, terwijl 12 procent ze zelfs beter vindt functioneren. Ook vindt driekwart van de werkgevers dat loon en productiviteit tenminste in evenwicht zijn. Werkgevers vinden ook steeds vaker dat werknemers langer kunnen doorwerken: nu drie op vijf, tegen twee op vijf in 2005.

Kabinet
Intussen treft het kabinet allerlei maatregelen om de positie van de vijftigplusser op de arbeidsmarkt te versterken. Uit onderstaande "voordelen" van vijftigplussers valt af te lezen dat het gelukkig niet louter kommer en kwel is rond vijftigplussers op de arbeidsmarkt:

• Ervaring
Vijftigplussers hebben al zoveel ervaring dat een korte bij- of omscholingscursus in plaats van een volledige opleiding al genoeg is om hun kennis up-to-date te maken.
• Financieel voordeel
Oudere werknemers kunnen een financieel voordeel opleveren voor de werkgever. Er bestaan diverse regelingen voor 56-plussers die een uitkering krijgen, omdat ze geen baan meer kunnen vinden. Bijvoorbeeld het Loonkostenvoordeel (LKV). Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers in dienst nemen. Het UWV kan meer informatie geven over alle regelingen waar een werkgever gebruik van kan maken.
• Besparing
Wie een ervaren vijftigplusser aanneemt die solliciteert, hoeft geen (duur) recruitmentbureau in te schakelen. 
• Rol van mentor
Een vijftigplusser kan in een jonge werkomgeving zijn ervaring en kennis delen. Ook kan hij zijn jongere collega’s adviseren en begeleiden. Dat scheelt weer een coach op de werkvloer.
• Flexibel
Vijftigplussers zijn flexibel. Doorgaans hebben ze geen kinderen meer thuis en hoeft niet per se rekening gehouden te worden met schoolvakanties. Ook handig als er anderen zijn die wel jonge kinderen hebben.
• Aanwezig
Vijftigplussers zijn minder vaak afwezig op het werk. Bevallingsrust of ouderschapsverlof zijn niet meer aan de orde. 
• Stabiel
De vijftigplusser beseft doorgaans dat de tijd van carrière maken voorbij is. Hij zal minder snel van baan willen veranderen en niet veeleisend zijn qua salaris. Hij wil gewoon lekker werken en een inkomen hebben. 

Bron: CGMV

Reacties